CLS Solar Services

 CLS SOLAR SERVICES предоставя цялостна услуга по консултиране, проектиране и изграждане на фотоволтаичната система.

Услугата е подходяща за инсталиране на покривна фотоволтаична система за малки фирми и жилищни сгради.

Изграждането ще се осъществи по индивидуален проект след извършване на професионален оглед и оценка от експерти на компанията. Проектите са в различни варианти в зависимост от желанието на клиента.

*цените са без ДДС.

Contact Us